Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu Netshop007.cz

 

MK NETSHOP s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C., vl. 106410

IČ: 07142641

DIČ: CZ07142641

 

Sídlo:

Komárovská 666/3

617 00 Brno-Komárov

 

Odpovědná osoba

Miloš Kryštof

tel.: 606 072 620

 

Korespondenční adresa:

Zahrádka 2

675 71 p. Náměšť nad Oslavou

 

Obchodní podmínky

 

1) Objednávka, přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že je starší 18 let, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím webové stránky eshopu.

O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – emailem.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

a/ zboží se již nevyrábí,

b/ zboží se již nedodává nebo

c/ výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou kupní cenu či její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Objednávku lze zrušit ze strany kupujícího do 24 hodin od jejího odeslání prodávajícímu. Zrušení objednávky lze poslat emailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, email a číslo objednávky.

 

V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. (Může být také požadovaná náhrada nákladů spojená s vyřízením objednávky u přijaté a zrušené objednávky bez expedice).

 

V detailu každého výrobku je předpokládané datum naskladnění zboží, které nebylo skladem, v případě jeho okamžitého objednání. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude kupující neprodleně informován o termínu dodání.

 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

 

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

2) Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, u smluv na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze a u smluv na zboží, které bylo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

 

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu (nikoliv dobírkou), nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zasílané prodávajícímu na dobírku nebude převzato.

 

 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží.

 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal.

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

 

 

3) Dodání zboží kupujícímu

Objednané zboží je dodáváno pouze v rámci území České republiky.

 

a/ Zboží doručováno přepravní firmou PPL.

 

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 119 Kč (platba předem převodem na účet) nebo 149 Kč (platba při převzetí-dobírka).

 

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy a je uvedena včetně DPH.

 

Pokud je zásilka při převzetí viditelně poškozena nebo je-li porušen obal zboží, je kupující povinen uplatnit reklamaci přímo u přepravce zboží. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

 

b/ Zboží doručováno na výdejní místa Zásilkovny.

 

Dopravné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 69 Kč (platba předem převodem na účet) nebo 99 Kč (platba při převzetí-dobírka).

 

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy a je uvedena včetně DPH. Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí.

 

Důležité upozornění – prostřednictvím výdejen Zásilkovny prodávající neposílá zboží, které je nadměrně velké a dlouhé (delší než 65cm) - např. čarodějnické koště, rybářský metr, meče, vycházkové hole, mega přání atd.

O nemožnosti odeslat zboží přes výdejnu Zásilkovny je kupující při vytváření objednávky informován (při výběru dopravy).

 

O odeslání zásilky (předání zásilky přepravci) je kupující informován emailem.

 

4) Způsoby úhrady kupní ceny

Způsob úhrady kupní ceny, lze vybrat po výběru dopravy.

 

Platba převodem – při výběru této možnosti obdrží kupující podklady k platbě e-mailem se všemi údaji k platbě. Zboží bude expedováno po obdržení platby na bankovní účet.

 

Dobírka – objednané zboží zašle prodávající dopravcem kupujícímu a ten při převzetí zboží uhradí.

 

5) Reklamace zboží

V případě, že věc při převzetí kupujícím vykazuje vadu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

6) Záruka za jakost, záruční doba

V zásilce je vždy přiložen příslušný daňový doklad.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců, vyjma zboží, u kterého to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, vyplývá z jeho povahy.

Pokud výrobce poskytuje záruční lhůtu delší, je uvedena u daného zboží v katalogu.

 

7) Reklamační řád

Zboží, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předáno prodávajícímu k posouzení bez zbytečného odkladu po zjištění závady, musí být čisté a s popisem závady, případně označeným místem závady.

V případě reklamace pošle kupující zboží zpět doporučenou zásilkou České pošty na adresu Zahrádka 2, 675 71 p. Náměšť nad Oslavou (nikoliv dobírkou). Přeprava je hrazena stranou prodávající.

 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství) a ve stavu, v jakém zboží kupující převzal při dodávce. Ke zboží kupující přiloží doklad o koupi. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Zboží zasílané prodávajícímu na dobírku nebude převzato. Prodávající doporučuje kupujícímu zboží pojistit.

 

Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí prostřednictvím emailu přijetí zboží k reklamaci.

O vyřízení reklamace bude kupující informován emailem, případně SMS zprávou. Stejně jako při dodání objednávky bude kupující informován o expedici zboží a termínu doručení.

 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

 

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

 

8/ Opakované zaslání zboží

 Pokud bude kupující žádat opakované zaslání objednaného zboží z důvodu nedoručení na adresu kupujícím uvedenou, bude prodávající účtovat dopravné.

 

9/ Poskytování osobních dat

Prodávající prohlašuje, že jemu jako správci poskytnutá data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v eshopu Netshop007.cz a nebudou poskytnuta třetím osobám (vyjma osob uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů) ani jinak zneužita. 

 Nakládání s poskytnutými osobními údaji podléhá Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

 

10/ Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.

Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

 

Váš Netshop007

 

 

Obchodní podmínky jsou platné od 30.01.2019 do odvolání.

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.