Vaše výdejní místo Zásilkovny:

Netshop007.cz

(+420) 721 821 903
Váš košík je prázdný
Blog Jak na účinnou sebeobranu?

Jak na účinnou sebeobranu?13.02.2014

Chcete ochránit sebe nebo své blízké? Netshop007.cz vám nabízí levné a účinné řešení.

Hledáte něco malého pro sebe nebo přítelkyni, manželku, na spolehlivou sebeobranu? Něco, co je snadné pro zacházení? S minimální váhou? Možná i nenápadné, vypadající např. jako mobil? Jste na správném místě.

 

Pepřový sprej - jeden z nejlepších prostředků pro sebeobranu. Pepřový sprej NATO vystříkne tenký paprsek pepřové tekutiny na vzdálenost 3-5 metrů. Jeho použití znamená technické KO i pro ty nejagresivnější útočníky. Působí i proti agresivním zvířatům, účinkuje okamžitě. Látka dočasně způsobuje oslepnutí, silné slzení, dráždivý kašel a silné pálení pokožky. Dosah cca 4 metry. 

 

Slzný sprej je obranný plyn nervového charakteru plně ochromující případného útočníka bez trvalých následků. Systém uzávěru vyžaduje při prvním použití promáčknutí pojistky a je možné používat jej opakovaně. Speciální tvar víčka chrání samotnou trysku před možností nechtěného vystříknutí spreje při nošení v kabelce nebo kapse. Tvar víčka umožňuje správné uchopení a přípravu pro bezpečné použití pouze po hmatu, což vám umožní bezpečné použití spreje i v noci nebo při pohotovostním uchopení v kabelce nebo kapse. 

 

Paralyzér s LED svítilnou v jednom celokovovém těle z lehkých slitin. Elektrody paralyzéru jsou integrované v hlavici svítilny. Spínač paralyzéru je odlišný od spínače svítilny - tím je zamezeno nechtěnému sepnutí. Tyto paralyzéry jsou velmi spolehlivé a oblíbené u městké policie. 

 

Elektrický paralyzér vypadající jako mobilní telefon. Nepostradatelný ochránce na večerních procházkách, na cestě z práce apod. Díky svým kompaktním rozměrům se snadno vejde do kapsy. Výboj 1 200 000 voltů. 

 

Něco především pro muže - obranný set. Ocelový teleskopický obušek s gumovou rukojetí a s nylonovým pouzdrem, které lze připevnit na opasek. Pepřový sprej NATO vystříkne tenký paprsek pepřové tekutiny na vzdálenost 3-5 metrů. Jeho použití znamená technické KO i pro ty nejagresivnější útočníky. Boxer je velice účinný sebeobranný prostředek. Při správném použití zesiluje úder rukou a chrání klouby a prsty před poraněním.GalerieDiskuse

Ivan | 16.05.2014
Čiže: - šte1t je zvrchovanfd, čiže si me1 stre1žiť svoje fazemie pred tfdm, aby odtiaľ ktosi fatočil na infd šte1t (jeho ľuded bez ohľadu na to, či sfa cilvii alebo vojaci);- v medzine1rodnfdch fazemiach (bez vfdlučnej zvrchovanosti 1 šte1tu) šte1ty použedvajfa silu proti fatokom kohokoľvek podľa nevyhnutnosti;- pokiaľ zvrchovanfd šte1t nie je schopnfd alebo ochotnfd (alternatedva matematicke1) dozrieť na to, aby z jeho fazemia niekto nefatočil, mf4žu šte1ty, ktore9 sfa z jeho fazemia napadnute9, na toto fazemie fatočiť (subsidiarita), ale len na fatočnedkov (proporcionalita).Čiže podľa vyššie uvedene9ho a Deeksovej 5 princedpov by nemal byť proble9m posfadiť primeranfa obranu šte1tu proti fatoku zvonku.Ale P. Caban v reakcii uve1dza:"... drone strikes killed 2,562-3,325 people in Pakistan, of whom 474-881 were cilviians, including 176 children ..."Čiže v konkre9tnom predpade v Pakistane, ktorfd nevedel o použited sily v Abbottabe1de (v čle1nku je chyba) a ote1zne je aj, či vf4bec vedel o nasadened tfdchto bezpilotnfdch lietadiel, je nutne9 skfamať, či je (bola) pakistanske1 vle1da ochotne1 a schopne1 zatknfať a sfadiť ľuded, ako bol O.B.L. a jemu podobned.Dali USA Pakistanu potrebne9 informe1cie (napr. polohu ukrfdvajfacich sa fatočnedkov), aby ich tento mohol se1m zatknfať a sfadiť, resp. pri kladened odporu až zlikvidovať?Čiže všetkfdch 2562 ľuded (spodne1 hranica), ktorfdch bezpilotne9 lietadle1 na fazemed Pakistanu zlikvidovali, boli ľudia, ktorfdch Pakistan nemohol a nechcel sfadiť? Ak nemohol, prečo mu nedodali potrebnfd materie1l za odplatu, a ak nechcel, prečo naňho neuvalili sankcie ako napr. na Ire1n? (toto je favaha z pohľadu pre1va, ktore9 neme1 rozlišovať "strategicke9 ze1ujmy" a ine9 politicke9 kategf3rie, inak rovno mf4žeme cele9 medzine1rodne9 pre1vo verejne9 odignorovať, pretože prehlasovať mf3resy pe1r veľmoced za "obyčaj" či "zvyk" je degrade1cia pre1va)Toľko je rf4znych podpedsanfdch df4hod a konvencii medzi jednotlivfdmi zvrchovanfdmi šte1tmi, tak sfa navze1jom poprepe1jane9, že videdm priestor, ako donfatiť šte1t odstrihnutedm kooperačnfdch bonusov (čiže sankciami ako nene1silnfdm obmedzenedm vonkajšej suverenity), aby si na svojom fazemed urobil poriadok a považujem to za legitedmnejšiu cestu, ako použedvať na cudzom fazemed silu.Mimochodom, ak Stuxnet tiež bol fatokom proti šte1tu (), me1 Ire1n pre1vo použiť bezpilotne9 lietadle1 proti zodpovednfdm ľuďom v šte1toch pf4vodu vedrusu? (s použitedm Deeksovej princedpov)Vf4bec je zaujedmave9, ako šte1t "nemf4že" zabranedť nejakfdm teroristom fatočiť. Predsa ak nie je schopnfd vykone1vať na svojom fazemed zvrchovanfa moc, je to (ešte) jeho fazemie (chfdba vnfatorne1 suverenita)? Ak nie je schopnfd (už vf4ľu nechajme bokom), čie je to fazemie?Preto me1m dojem, že je nutne9 prehodnotiť samotnfa povahu subjektov medzine1rodne9ho verejne9ho pre1va (šte1tov), nakoľko ak takmer chfdbajfa 2 zo 4 ze1kladnfdch pojmovfdch znakov šte1tu (suverenita a šte1tna moc), možno ešte hovoriť o šte1te? A možno po ňom požadovať, aby plnil všetky povinnosti (prakticky funkcie) podľa medzine1rodne9ho pre1va? A ak prehodnocujeme subjekty MPV, rovno mf4žeme prehodnotiť aj povahu MPV, pretože je nutne9 zamyslieť sa nad tfdm, či je nutne9 "hrať sa na pre1vo" v situe1cii, keď v tom množstve medzine1rodnfdch paktov a dohf4d, ktore9 šte1ty aj tak dodržiavajfa podľa svojej sily a ekonomiky, nemožno vidieť monizmus, donfatenie a teda aj všeobecnfa ze1ve4znosť.Až bude Charta OSN rovnako platiť pre každfd subjekt MPV (žiadna BR OSN a jej rezolfacie, to je obdoba "šte1tnej rady", resp. "hospode1rskej pe4ťky", resp. infdch vnfatrošte1tnych zne1mych predpadov), ktorfd me1 na to, aby bol subjektom MPV (me1 určitfd level suverenity a šte1tnej moci), potom MPV bude objektedvnym pre1vom a potom mf4žeme uvažovať o tom, či je legitedmne použiť silu, ak šte1t nechce (nemf4že pri suvere9nnych šte1toch je vylfačene9) se1m na svojom fazemed zasiahnuť.Ondrej PivarčiProč nakupovat v nákupní galerii NETSHOP 007?
  1. Velký výběr kvalitního zboží
  2. Prestižní certifikát ověřeno zákazníky - nakupování u nás je bezpečné
  3. Nízké ceny poštovného
  4. Online pomoc s nákupy
  5. Případné reklamace vyřizujeme okamžitě 721 821 903

Provozovatel: MK NETSHOP s.r.o., Komárovská 666/3, 61700 Brno, IČ: 07142641, DIČ:

Mapa webu: sitemap |  RSS: RSS |  Napište nám

TOPlist